කොටින්ට ආයුධ සැපයූ රෙජීගේ ඉන්ටර්පෝල් රතු වරෙන්තුවත් ඉවතට

0
874

කීර්ති වර්ණකුලසූරිය

කොටින්ට අවි ආයුධ මිලට ගැනීමට ක්‍රියාකළ ද්‍රවිඩ පුනරුත්ථාපන සංවිධානයේ නායක රෙජී නමැත්තාට එරෙහිව ජාත්‍යන්තර පොලිසිය නිකුත් කර තිබූ රතු වරෙන්තුව ඉවත් කර ඇත.

රෙජී බ්‍රිතාන්‍යයේ සැඟවී සිටි අතර රතු වරෙන්තුව ඉවත් කිරීම නිසා ඔහුට නිදහසේ කටයුතු කිරීමට ඉඩ ලැබී තිබේ. රෙජීට අමතරව වසා දැමූ මෙරට පෞද්ගලික බැංකුවක ප්‍රධානියා ද අත්අඩංගුවට ගැනීමට නිකුත් කර තිබූ රතු වරෙන්තුව ද ජාත්‍යන්තර පොලිසිය මඟින් ඉවත් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here