පුනරුත්ථාපනය වූ කොටින්ට දීමනාවක්‌

0
1798

කීර්ති වර්ණකුලසූරිය

පුනරුත්ථාපනය කළ හිටපු කොටින්ට පවා දීමනාවක්‌ ගෙවීමට රජයට සිදුවී ඇත.

මේ වසරේදී එලෙස පුනරුත්ථාපනය වූ කොටින්ට දීමනා ගෙවීමට රුපියල් මිලියන 250 ක්‌ වෙන්කර තිබේ.

මෙලෙස පුනරුත්ථාපනය වූ එක්‌ කොටියකුට රුපියල් දසදහසක මුදලක්‌ ගෙවනු ලබයි.

මෙයට අමතරව එම හිටපු කොටින්ට පාපැදි ඇතුළු වෙනත් භාණ්‌ඩ ලබාදීම සඳහා රුපියල් මිලියන 35 ක්‌ ද වැයකර ඇත.

රජයට අමතරව උතුරු පළාත් සභාව ද හිටිපු කොටින්ට දීමනාවක්‌ ලබාදී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here