මියන්මාර් රජය එක්‌සත් ජාතීන්ගේ නියෝජිතවරියට රටට ඇතුළුවීම තහනම් කරයි

0
972

මියන්මාරයේ මානව හිමිකම් උල්ලංඝණය වීම ගැන සෙවීම සඳහා එක්‌සත් ජාතීන්ගේ විශේෂ නියෝජිතවරිය යෑන්ග් ලීං නැමැත්තියට එරටට පැමිණීම මියන්මාර් රජය තහනම් කර ඇත.

මියන්මාර් රජය පැවසුවේ එක්‌සත්ජාතීන්ගේ නියෝජිතවරිය කිසිසේත් පිලිගන්නේ නැති බවයි.

මියන්මාරයට සහය දක්‌වන්නේ චීනය බවත් ඇය පැවැසුවාය.

ලබන ජනවාරි මාසයේ මැද භාගයේදී ඇය මියන්මාරයේ සංචාරය කිරීමට නියමිතව තිබුණි.

මියන්මාරයේ රොහින්ගයා මුස්‌ලිම්වරුන්ට හිරිහැර කරන බවට මියන්මාර් රජයට චෝදනා එල්ලවිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here