හම්බන්තොට වරාය හා ඒ සමග බැදුණු අක්කර 3000 පමණ ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අවරුදු 99 කාලසීමාවක් සදහා බදු දීමට රජය දැනටමත් තීරණය කර ඇත.එම ගිවිසුම ඉදිරි සති 2ක් හෝ 3ක් ඇතුලත කිරිමට රජය දැනටමත් පියවර ගනිමින් සිටි.

0
605

මාධ්‍ය ප්‍රකාශනයයි

හම්බන්තොට වරාය හා ඒ සමග බැදුණු අක්කර 3000 පමණ ඉඩම් ප්‍රමාණයක් අවරුදු 99 කාලසීමාවක් සදහා බදු දීමට රජය දැනටමත් තීරණය කර ඇත.එම ගිවිසුම ඉදිරි සති 2ක් හෝ 3ක් ඇතුලත කිරිමට රජය දැනටමත් පියවර ගනිමින් සිටි.

එලෙසම ත්‍රිකුණාමල වරාය තුල ස්ථාපිත කර ඇති තෙල් ටැංකි සංකීර්ණයද ඉන්දීය රජයේ භුක්තියට පවරා දීමටද රජය මේ වන විට සුදානම් වන බැවින් එම ක්‍රියාවට විරුධව තෙල් සංස්ථා සේවකයින්ද වැඩ වර්ජන ක්‍රියාවක නිරත වෙමින් ඇත.

රටේ අනාගත පරපුරට දායාදයක් වශයෙන් සැලකිය හැකි අප රටේ ජනතාවට විශාල රැකියා ප්‍රමාණයක් ලබා දීමට අවස්ථාව සලසන හා ලෝකයේ ආර්ථික මරමස්ථානයක් වශයෙන් සැලකිය හැකි මෙම වටිනා මාගම්පුර වරයද රටේ ආරක්ෂාවට වැදගත් වූ ත්‍රිකුණාමල වරාය වැනි ස්ථානයක පිහිටා ඇති මෙම තෙල් සංකීර්ණයද ජනතාවගේ විරෝධය නොතකා අත්තනෝමතිකව විදේශ රටවල අයිතියට පැවරීමට වත්මන් රජය ගෙන යන වැඩපිළිවෙල අප ගෝලීය ශ්‍රී ලාංකික සංසදය තරයේ හෙලා දකින අතර වහාම මෙම ක්‍රියාව නවත්වන ලෙස ඉල්ලා සිටින්නෙමු.

රජයේ මෙම තීරණය රටේ ආර්ථිකයට හා ආරක්ෂාවට බලවත් තර්ජනයක් ලෙසින් අප දකින අතර විදේශ ව්නිමය තම මවු රටට ලබාදී රටේ දිවුනුව ඇත හිත දෙන විදේශ ගත ශ්‍රී ලාංකිකයන් වූ අපට ඒ සදහා විරිධය ප්‍රකාශ කිරීමට පුර්ණ අයිතියක් ඇතිබ අප විශ්වාස කරමු.

ජනතාව මෙම ආණ්ඩුව පත්කර ගත්තේ යහපාලනය පවත්වා ගැනීමට විනා රටේ සම්පත් නොරටුන්ට කුණු කොල්ලයට විකිනීමට නොවේ.

තව දුරටත් නිෂප්ධව හා අලසව නොසිට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය දේශප්‍රේමී බුද්ධිමතුන්,මහා සගරුවන හා අනෙකුත් දේශයට ලදී දේශපාලන පක්ෂ වහාම ජනතාව දැනුවත් කර ඔවුන් සමග රජය ගෙන යන මෙම නිහින ක්‍රියාව නැවත්වීමට පෙරට එන ලෙස අප,ගෝලීය ශ්‍රී ලාංකික සංසදය සැම දෙනාගෙන්ම ඉල්ලා සිටිමු.

මෙයට
විශ්වාස,
රන්ජිත් සොයිසා
මාධ්‍ය ප්‍රකාශක
ගෝලීය ශ්‍රීලාංකික සංසදය
පිටපත්
සියලුම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වරුන්
සියළුම ජනමාද්‍ය ආයතන

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here