දෙමළ සන්ධාන ප්‍රචාරක පත්‍රිකාවල කොටි ලාංඡනය!

0
1370

දෙමළ ජාතික සන්ධානය සිය මැතිවරණ ප්‍රචාරක පත්‍රිකා සඳහා කොටි ලාංඡනයද යොදාගෙන ඇත.

දෙමළ සන්ධානයේ නායකයකු වන මාවෙයි සේනාධිරාජා මහතාගේ රුව පිටුපසින් කොටි ලාංඡනය දක්‌වා තිබීම බොහෝ දෙනාගේ අවධානයට යොමුව තිබේ.

මෙම මැතිවරණ පත්‍රිකාවලට විපක්‌ෂ නායක ආර්. සම්බන්ධන්ගේ මෙන්ම එස්‌. ඡේ. වී. චෙල්වනායගම්ගේ රූපද යොදා ගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here